Miljøscreening

Miljøscreening foretages privat, som offentligt | Miljøscreening-jms.dk |

Hvad er

Miljøscreening

Står du og skal købe ny bolig? I dag er det ikke et lovkrav, at der skal fremgå en miljørapport når du køber et hus. Det kan dog være en rigtig god ide at få foretaget en miljøscreening af din kommende bolig eller et miljøtjek, før du laver en bolighandel…

Hvordan foregår

Miljøscreening

Vores procedure for miljøscreening af bygninger og miljørådgivning bygger altid på grundige undersøgelser og analyser, som vi rådgiver ud fra. Vores procedure er altid:

  1. Vi starter med at udføre prøvetagninger i forskelligt byggemateriale, som vi har under mistanke for at indeholde farlige stoffer…

OSS

Andet relevant viden omkring Miljøscreening & underliggende opgaver

Vi giver et uforpligtende tilbud

Gratis og uden forpligtigelse

Står du og skal købe ny bolig? Da kan det være en rigtig god ide at få foretaget en miljøscreening før du laver en bolighandel.

I dag er det ikke et lovkrav, at der skal fremgå en miljørapport når du køber et hus. Det kan dog være en rigtig god ide. Så tag muligheden.

Bygning gennemgår Miljøscreening

Står du og skal købe ny bolig? I dag er det ikke et lovkrav, at der skal fremgå en miljørapport når du køber et hus. Det kan dog være en rigtig god ide at få foretaget en miljøscreening af din kommende bolig eller et miljøtjek, før du laver en bolighandel. Derved undgår at flytte ind i et hus med skadelige materialer. Mange huse fra perioden 1950-1977 blev bygget med byggematerialer, som indeholder skadelige stoffer. Det kan være PCB, bly eller asbest. Skadelige stoffer, som umiddelbart er svære at se, hvis du ikke du har kendskab til materialerne. PCB opholder sig ofte i gamle fuger. Bly kan findes i maling brugt til gulve og vægge. Asbest eksisterer i gamle eternittagplader.

Miljøscreening kræves idag
Miljøscreening er et lovkrav idag

Hos Miljøscreening-jms.dk er vi specialister i at udføre miljøscreeninger på bygninger. Vi hjælper med at undersøge om din bygning indeholder miljøfarlige stoffer, som kan være sundhedsskadelige. Vi har professionelt udstyr, som vi bruger til alle vores miljøscreeninger.
Vi giver dig gerne en god pris på miljøscreening af bygninger. Fastsættelse af prisen på miljøscreening afhænger altid af projektets omfang. Det vil sige størrelsen på den bygning du ønsker at få foretaget en miljøscreening af, samt specifikke områder vi skal undersøge. Miljøscreening-jms.dk er gerne behjælpelige med at lave et prisoverslag på miljøscreening, før vi går igang med at foretage målinger.

Siden 1. januar 2013 har affaldsbekendtgørelsen fastlagt. Det vil sige, at det er lovpligtigt af foretage anmeldelser om nedrivninger og renovationsarbejde, hvis de huse der bliver udført saneringsarbejde i er opbygget i perioden 1950-1977. Anmeldelsen skal ske 14 dage før nedrivning af huset finder sted og gerne på baggrund af en foretaget miljøscreening, der fastlægger de farlige stoffer i byggematerialet.
Anmeldelsen til kommunen skal ligeså indberettes, hvis der bliver samlet mere end ét ton affald fra skadelige byggematerialer. Det svarer nogenlunde til 10 kvadratmeter af boligens grundareal.
Der er mange krav at leve op til, og derfor kan det være en god ide at rådgive sig med et professionelt saneringsfirma. Hos Miljøscreening-jms.dk sørger vi for diverse anmeldelser til kommunen og samtidig kender vi alt til, hvordan det farlige byggemateriale på korrekt vis bortskaffes efter kommunens anvisninger.

Vores procedure for miljøscreening af bygninger og miljørådgivning bygger altid på grundige undersøgelser og analyser, som vi rådgiver ud fra. Vores procedure er altid:

  1. Vi starter med at udføre prøvetagninger i forskelligt byggemateriale, som vi har under mistanke for at indeholde farlige stoffer. Vi registrerer, hvorhenne vi foretager miljømålinger og kortlægninger
  2. Analysearbejdet af byggemateriale udføres
  3. Vi sender alle vores miljømålinger til laboratorium, som fastsætter værdiindholdet af de farlige stoffer, vi har analyseret
  4. Miljøscreening-jms.dk udarbejder en rapport, som kan bruges til miljørådgivning

Når vi har udarbejdet en rapport, hjælper Miljøscreening-jms.dk gerne med rådgivning af miljø samt hvordan du håndterer de udfordringer, som bygningen er ramt af. Vi er behjælpelige med at udføre forskelligt saneringsarbejde. Det kan være alt fra PCB sanering og nedrivning af asbesttag til håndtering af skimmelsvamp. Den miljøscreening vi foretager kan bruges som belæg for, om en bygning skal nedrives eller renoveres. Vi samarbejder ofte med arkitekter og bygherre for at vurdere, om der er bevaringsværdige monumenter eller andre historiske forekomster som har særlig betydning, som vi skal tage højde for i forbindelse med nedrivning og saneringsarbejde. Vi udformer gerne et overslag og en pris på miljøscreening ved nedrivningsarbejde. Vi sørger for, at prisen på nedrivning ved miljøscreening er har stor gennemsigtighed, og at du er indforstået med, hvad nedrivningen indebærer.

Hvis du vælger at samarbejde med os, så får du et firma med mange års erfaring med både miljøscreening, miljøkortlægning, miljørådgivning og saneringsarbejde. Vi kan ud fra vores prøver finde ud af, hvad problemet er, samt vurdere omfanget af skaden i bygningen.
Vi skiller os ud i branchen ved at foretage både miljøscreening og saneringsarbejde. Ved miljømålinger laver vi fx malerprøver, gulvprøver, loftprøver og diverse udskæringer i fuger samt tester eternittag for asbest. Alle vores prøver bliver sendt til analyse på laboratorium, som danner grundlag for en miljørapport. Vores miljørapporter er forståelige for både rådgiver og for de professionelle fagmænd, der skal udføre saneringsarbejdet.
Ved opgaver som PCB Sanering laver vi gerne et nøjagtigt overslag på saneringsarbejdet, der skal foretages. Vi har professionelle fagmænd, som er uddannet sanitører, og derfor kender alt til sikker fjernelse af skadelige stoffer i byggemateriale.

Vi oplever i dag stor efterspørgsel fra institutioner og skoler på rådgivning om farlige byggematerialer, som skal nedrives eller renoveres. Miljøscreening-jms.dk er din professionelle sparringspartner i forbindelse med informationsmøder, hvor vi forklarer, hvornår byggematerialet bliver sundhedsfarligt, og hvordan vi forholder os til det farlige byggemateriale i saneringsarbejdet.

Kontakt os

Find og følg os her

| Middelfartvej 38 5466 Asperup | +45 50 19 58 55 |
Luk menu